Onze expertises

Safety (beleid, bedrijfsnood- en ontruimingsplannen)

Een arbeidsongeval kost uw organisatie gemiddeld € 20.000,- aan productieverlies, zorgkosten, werkgeversaansprakelijkheid, vervangingskosten, de kosten van loondoorbetaling en de kosten van verzuimmanagement.

Niet elke calamiteit is te voorkomen, je kunt er echter wel op voorbereid zijn! Ook hier is elke organisatie uniek. Het zal duidelijk zijn dat de BHV/Bedrijfshulpverlening) van een verzekeringsorganisatie anders ingericht is dan de BHV van een petrochemische fabriek. Door middel van een (wettelijk verplichte) Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), BHV beleid en een BNP/bedrijfsnoodplan, kan er een voor u geschikte BHV organisatie worden ingericht, rekening houdend met uw specifieke risico’s.

Uw BHV op orde betekent adequaat op kunnen treden bij brand, ongevallen en andere calamiteiten.