Opdrachten

Strategische security advisering

Strategische security advisering

De vraag van deze klant uit de internationale bancaire sector met branches in alle werelddelen, was om te helpen bij het zo optimaal regisseren van een ‘physical security model’ binnen de gehele organisatie. Binnen dit model behoort het al ontwikkelde corporate beleid, centraal ontwikkelde ‘tools’ zoals een risicoanalyse model en een design- en maatregelenmodel, maar ook decentrale preferred suppliers en een auditmodel. Dit alles inclusief een verantwoordelijkheidsmatrix, waardoor op corporate, centraal, regionaal en decentraal niveau de eigen verantwoordelijkheid duidelijk is. Doel hiervan is om op een zo uniform mogelijke wijze risico’s te identificeren en daarop de juiste mitigerende maatregelen te kunnen nemen.

Wij hebben als team van consultants vanuit onze adviesbureaus R&T België en R&T Consultancy, onze expertise ingezet om mogelijke modellen (met een voorkeursmodel) uit te werken inclusief de daarbij horende taken, verantwoordelijkheden en de voor- en nadelen op strategisch/taktisch/operationeel niveau van het betreffende model.

Na presentatie en discussie over de mogelijke oplossingen, hebben wij onze opdracht afgesloten. Het resultaat van onze opdracht bood de interne organisatie van de klant de mogelijkheid om onze voorstellen verder uit te werken.