Opdrachten

Beveiliging van radioactieve producten

Beveiliging van radioactieve producten

Vanuit de Europese wetgeving zijn eisen gesteld aan nucleaire/radioactieve bronnen om te voorkomen dat die in verkeerde handen komen. Van vitaal belang om dit goed te regelen. In de gezondheidszorg wordt dagelijks gebruik gemaakt van radioactieve medicatie. Voor één van de wereldproducenten en voor een universitair ziekenhuis in Nederland heeft senior consultant Jan van Eck, voor alle radioactieve bronnen van beide organisaties beveiligingsplannen opgesteld, inclusief een verbeterplan en een GAP-analyse. Na realisatie van het verbeterplan hebben wij een audit uitgevoerd.

De plannen en de maatregelen zijn door het Ministerie van Economische Zaken, die voor implementatie van de Europese regelgeving verantwoordelijk is, geaudit en is daarop volledig akkoord bevonden. Volgens de opdrachtgevers is dat de eerste keer dat de plannen direct zijn goedgekeurd.

Het universitair ziekenhuis is al vele jaren opdrachtgever en de relatie met Jan is bijzonder te noemen. Op een collegiale wijze wordt gewerkt. Een open relatie die tot extra betrokkenheid leidt.

Overigens is en kan deze testmethode ook toegepast worden in projecten waar om andere redenen sprake is van een hoog risico of van een vitaal belang.