Onze expertises

Programma van eisen (PvE)

De start van het proces tot verkrijging & implementering van security systemen begint bij het inventariseren van behoeften. Behoeften van verschillende stakeholders van de betreffende opdrachtgever.
De keuzes die gemaakt worden vertalen wij dan in een bestek of programma van eisen. Wij kunnen helpen om de juiste keuzes te maken en deze op een juiste manier op elkaar af te stemmen.

 

  • Een bestek (of lastenboek) is de gedetailleerde omschrijving van de te leveren en te implementeren security systemen, inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden.
    Het bestek bevat een algemeen deel met de omschrijving, projectgegevens en bepalingen over werkzaamheden van derden. Vervolgens wordt aangegeven welke voorwaarden en voorschriften van toepassing zijn zoals bepalingen omtrent verzekeringen, bepalingen over verrekeningen van wijzigingen en meer- en minderwerk, bepalingen over tekeningen en berekeningen en regelingen omtrent de arbeidsomstandigheden. Vervolgens worden de systemen in onderdelen beschreven: de toe te passen materialen met specificaties.

 

 

  • Een functioneel PvE/programma van eisen is een minder gedetailleerde omschrijving van de gewenste security systemen. Een functioneel PvE richt zich veel meer op de output; waar moeten de systemen aan voldoen om de behoeften van de opdrachtgever te realiseren? Beschrijvingen van de gewenste ‘outcome’ inclusief de verwachtingen van de output van benodigde software koppelingen met andere security/facility systemen, worden vastgelegd in het PvE.