Onze expertises

Risicoanalyses

Organisaties hebben, naast de primaire business risico’s, ook met allerlei NFR/non financial risks* te maken. Bij het topmanagement is men zich daarvan in toenemende mate van bewust. In de regel beschikken grote/complexe organisaties dan ook over interne en/of externe riskmanagers.


R&T consultancy beschikt over een team van ervaren risicomanagement consultants, die u graag adviseren bij het voorbereid zijn op risico’s. Zij zorgen ervoor dat er risico’s kunnen worden genomen in plaats van dat er risico wordt gelopen. Volgens ons moet risicomanagement, in plaats van remmend, juist bevorderend werken. Immers uw organisatie is in controle over de beheersing van risico’s en dat ondersteunt een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering.


Wij helpen graag bij:
√  Het organiseren en uitvoeren van een Risk Self Assessment en analyse van de geformuleerde (prioriteits)risico’s;
√  Het opstellen van risicomanagement advies, -plannen en –handboeken;
√  Het inrichten en implementeren van de risicomanagement organisatie. “Van onbewust risico’s lopen naar bewust risico nemen”.


*NFR is het risico van financiële verliezen, reputatieschade, wettelijke of regelgevende sancties als gevolg van ontoereikende of falende interne processen, mensen en systemen, of van fouten bij het naleven van relevante wet-, regelgeving en normen.