Onze expertises

Security & crisismanagement trainingen

“Bad companies are destroyed by crisis. Good companies survive them. Great companies are improved by them”
(Andy Grove, former CEO of Intel)

Bovenstaand citaat raakt de kern van crisismanagement. Crisissituaties bepalen het voortbestaan en de (nieuwe) toekomst van organisaties. De wijze waarop een crisis beheerst wordt, zegt veel over de kwaliteit van een organisatie en haar imago.

Voorbereid zijn op onverwachte gebeurtenissen, die het voortbestaan van een organisatie bedreigen, is van essentieel belang voor een goede bedrijfsvoering.

Crisismanagement is een onlosmakelijk onderdeel van het risk- en business continuity management van uw organisatie.

Inzicht in crisismanagement op strategisch niveau

De beheersing van een crisis is een proces dat zich – in nauwe samenhang – beweegt op strategisch, tactisch en operationeel niveau. In het belang van uw organisatie is het belangrijk dat u zelf de regie houdt over de belangen van uw medewerkers en uw organisatie. Maar dan moet u daar vooraf wel goed over hebben nagedacht en dit in plannen hebben vastgelegd. U kunt dan samen met de hulpdiensten de crisis beheersen en schade tot een minimum beperken.

 

Het crisismanagement team

Een crisis komt altijd onverwacht, geeft stress en vormt altijd een bedreiging voor uw organisatie. Beslismomenten tijdens een crisis volgen elkaar snel op en er is weinig tijd om uitgebreid te kunnen overleggen. Om een crisis te kunnen managen is een krachtig en goed getraind crisismanagementteam noodzakelijk. En door een goede voorbereiding is men in staat een crisis adequaat te managen.

Een competentieprofiel van het voor uw organisatie ideale crisismanagement team kan worden opgesteld en aan de hand daarvan kunnen er op maat gemaakte trainingen verzorgd worden.