Opdrachten

Adviesverlening in de culture sector : musea

Adviesverlening in de culture sector : musea

CULTURELE SECTOR

De kop van deze casestudy gaat bewust over musea, het meervoud van museum. Onze senior consultant Jan van Eck heeft zijn kennis en ervaring in veel transitieprojecten van beroemde musea in Nederland ingebracht. In deze projecten gaat het niet alleen om het uitwerken van bouwkundige en technische PvE’s en bestekken, maar veelal ook om creativiteit in het bedenken van oplossingen. Architecten en ingenieursbureaus maken graag gebruik van de meer dan 30 jaar ervaring van Jan en zijn bouwkundige en vormgevende achtergrond.

In de meeste gevallen worden wij ingezet om een museum te ondersteunen en te adviseren. Het ontwerpen van een beveiligingsvisie en beveiligingsbeleid ligt dikwijls ten grondslag aan het vervolgens uitwerken van PvE’s en bestekken. Afhankelijk van de opdracht zijn wij projectleider of adviseur en voeren wij gedurende de realisatie en na oplevering audits uit om de kwaliteit te toetsen en te beoordelen. In veel projecten maakt het opstellen van de begroting en bewaken van de financiën onderdeel van de opdracht uit.

Een specialiteit die Jan van Eck op verzoek van de overheid heeft ontwikkeld, is het integraal testen van samengestelde bouwkundige constructies. Muren, kozijnen, glas en hang- en sluitwerk worden volgens een procedure beschreven, getest, geaudit en gerapporteerd. Dit alles in de geest van de van toepassing zijnde NEN-EN* normen. Het resultaat van de testen geeft alle bij de transitie betrokken partijen inzicht in de echte weerstand en detectie omdat een realistische aanval wordt geënsceneerd. Deze op de praktijk geënte test is qua kosten beduidend lager dan testen in een laboratorium, waarbij de werkwijze ver afstaat van een realistische aanval. De kwalitatieve testen zorgen ervoor dat de kostbare museumschatten blijven waar ze zijn.

*NEN : Nederlandse norm I NEN-EN : Europese geharmoniseerde norm