Opdrachten

Integrale beveiliging voor Global HQ Leisure

Integrale beveiliging voor Global HQ Leisure

Een project voor een wereldspeler in de reisbranche. Een nieuw wereld hoofdkantoor dat in Nederland is gerealiseerd met een bouwsom van honderden miljoenen euro’s. Een uniek gebouw in een unieke omgeving. Kenners noemen dit gebouw een “new monument”. Jan van Eck, onze senior consultant met meer dan 30 jaar ervaring in onafhankelijk risicomanagement, is door de opdrachtgever ingehuurd om de integrale beveiligingsvisie te ontwerpen.

Die visie bestaat uit het ontwerpen van alle bouwkundige constructies tot op deurniveau, het schrijven van alle aanbestedingsdocumenten, Programma’s van Eisen (PvE), bestekken en ramingen voor de beveiligingssystemen en de inrichting van de eigen meldkamer. De visie en alle vanuit het bouwproces te realiseren bouwkundige voorzieningen en beveiligingssystemen zijn door opdrachtgever als te realiseren eisenpakket in het bouwproces ingebracht.

Naast intensieve samenwerking met de opdrachtgever was nauwe samenwerking met het door opdrachtgever ingeleende internationale ingenieurs- en projectbureau onderdeel van het proces. In bouwvergaderingen was Jan de verdediger van de beveiligingsvisie. Opdrachtgever heeft gedurende het gehele project de outcome van zijn inzet als toegevoegde waarde voor de kwaliteit en de prijsvorming gekwalificeerd.

Het resultaat is een zeer tevreden opdrachtgever en ingenieursbureau. Voor die laatste hebben wij in de Coronatijd via Teams een Masterclass Beveiliging gegeven, waarmee de ingenieurs in hun projecten voordeel hebben.