Opdrachten

Aanbesteding toegangscontrole

Aanbesteding toegangscontrole

De ambities van deze klant is om de (fysieke en logische) beveiliging van de watervoorziening op een hoog niveau te houden c.q. nog te verbeteren. Betreffende toegangsbeveiliging wilde de klant de bestaande systemen vervangen door één uniform TCS/Toegangs Controle Systeem.

Onze opdracht was om de interne projectorganisatie te ondersteunen met onze deskundigheid bij het verwerven, implementeren en onderhouden van een compleet nieuw TCS voor de > 50 locaties in Zuid/West Nederland. Dit nieuwe TCS dient bij te dragen aan het vastgestelde beveiligingsbeleid; het dient een uniform systeem te zijn, dat centraal wordt beheerd maar dat ook decentraal per regio voor lokaal autorisatiebeheer kan worden gebruikt.

De toekomstige situatie is dat het nieuwe en uniforme TCS is geïntegreerd in het gehele beveiligingssysteem van de klant. Een belangrijk onderdeel hierin zijn de softwarematige koppelingen met het bestaande SMS/Security Management Systeem en het MIM/Microsoft Identity Manager systeem. Ook de koppelingen met de inbraakmeldingsystemen behoort tot de integratie.

Wij hebben de klant hierbij ondersteund met het opstellen van een functioneel PvE/programma van eisen voor de aangekondigde aanbesteding. Het houden van interviews, deskresearch, inbreng van onze know-how en kennis van de securityintegrators hebben geleid tot dit PvE.

Ook de begeleiding van de klant bij deze aanbesteding is door ons uitgevoerd, van het mede beantwoorden van de vragen van integrators, en ook het mede beoordelen en participeren in de verificatiegesprekken met de inschrijvers. Het resultaat heeft ertoe geleid dat de winnende integrator gestart is met de implementatie van het nieuwe TCS!